Is-Sussidjarjeta'

10. Is-Sussidjarjeta'

Dan il-prinċipju jiddiskuti r-responsabbiltajiet u l-limiti tal-gvern u għalhekk ir-rwoli importanti tal-organizazzjonijiet volontarji. Dan il-prinċipju jgħallem li xi ħaġa li tista’ issir f’ livell baxx ta’ kwalunkwe organizazzjoni m’għandhiex jsir b’indħil minn livell ogħla. Din l-idea tiġi mill-fatt li individwi u gruppi huma aktar qrib tal-problemi li jolqtuhom u għalhekk għandhom jingħataw l-ispazju u l-opportunita’ biex isolvuhom mingħajr indħil ta’ awtoritajiet ogħla, per eżempju l-Gvern. Fl-istess ħin fejn ma jaslux il-familja u l-għaqdiet, il-Gvern għandu d-dmir li jagħti l-appoġġ meħtieġ.

Laqgħat marbutin ma' dan il-prinċipju:

X'nivvota nagħmel?


Lura għal Homepage

facebook youtube twitter flickr