Drittijiet u Dmirijiet

4. Drittijiet u Dmirijiet

Id-dritt l-aktar fundamentali huwa dak tal-ħajja u dan biss jagħmel id-drittijiet kollha l-oħra possibbli. Kull persuna għandna d-drittijiet li tgħix ħajja dinjituża: it-twemmin, ix-xogħol, l-ikel, u l-kura. Id-drittijiet għandhom ukoll magħhom id-dmirijiet lejn xulxin, lejn il-familja u lejn is-soċjeta’. It-tradizzjoni Kattolika tgħallem li d-dinijita’ umana u soċjeta’ b’saħħitha jiġu biss possibli jekk id-drittijiet huma mħarsa u d-dmirijiet huma rrispettati.

Laqgħat marbutin ma' dan il-prinċipju:

Tkunx beċċun

X'nivvota nagħmel?


Lura għal Homepage

facebook youtube twitter flickr