Is-Sejħa li ngħixu f’Familji u f’Kommunitajiet, u li nipparteċipaw b’mod sħiħ

3. Is-Sejħa li ngħixu f’Familji u f’Kommunitajiet, u li nipparteċipaw b’mod sħiħ

Fid-dinja tagħna li tmexxina dejjem aktar lejn l-individwaliżmu, it-Tagħlim Soċjali tal-Knisja jisħaq li l-bniedem mhux biss sagru imma anke soċjali. Għalhekk l-familja hija struttura soċjali li trid tiġi imħarsa u mogħtija kull appoġġ. In-nisrani jemmen li kulħadd għandu kemm id-dritt kif ukoll id-dmir li jipparteċipa fis-soċjeta’ u jaħdem għall-ġid komuni ta’ kulħadd, speċjalment dawk li huma l-aktar dgħajfa u fqar.

Laqgħat marbutin ma' dan il-prinċipju:

Tkunx beċċun

X'nivvota nagħmel?


Lura għal Homepage

facebook youtube twitter flickr