Ir-Rispett għall-Ħajja Umana

2. Ir-Rispett għall-Ħajja Umana

Il-ħajja ta’ bniedem f’kull stadju tagħha– mill-ġuf sal-qabar – hija prezzjuża  u jisħoqqilha rispett u protezzjoni. Jekk il-ħajja umana ma tiġix ittrattata u rispettata b’mod sagru, ma nistgħu qatt ikollna soċjeta’ ġusta.

Laqgħat marbutin ma' dan il-prinċipju:

Ħallini fil-paċi

Mela jien iswed?


Lura għal Homepage

facebook youtube twitter flickr