Quddiesa

Quddiesa bit-tema tal-ġustizzja soċjali

Għanijiet

Li ż-żgħażagħ:

 - jifhmu li hemm rabta qawwija bejn il-fidi nisranija u l-ħidma favur il-ġustizzja soċjali

 - jirrikonoxxu li kull quddiesa tista' tgħinna nsiru ċittadini responsabbli, sensittivi għall-għajta tal-fqar.

Agħfas hawn biex tniżżel "Quddiesa bit-tema tal-ġustizzja soċjali".

Il-Quddiesa tinkludi wkoll preżentazzjoni

Lura għal Homepage

Errata corrige

p. 94 - Riflessjoni ta' wara t-tqarbin - għandha tinqara hekk:

"Ara addendum 1 għall-ideat"

facebook youtube twitter flickr