Prinċipji tat-Tagħlim Soċjali tal-Knisja

It-Tagħlim Soċjali tal-Knisja huwa teżor ta' għerf fuq kif nistgħu nibnu soċjeta' iktar ġusta u fuq kif nistgħu, bħala Nsara, nimxu fit-triq tal-qdusija fil-ħajja "normali" ta' kuljum.

Dan it-Tagħlim insibuh fil-kitbiet tal-Papiet ta' dawn l-aħħar mija u tletin sena, u huwa msejjes fuq numru ta' prinċipji ewlenin.

Agħfas fuq kull prinċipju biex taqra spjegazzjoni qasira ta' kull wieħed u biex tiskopri attivitajiet interattivi li bihom tista' turi liż-żgħażagħ kif jistgħu jgħixu dan il-prinċipju f'ħajjithom.

  1. Id-Dinjita’ tal-Persuna Umana
  2. Ir-Rispett għall-Ħajja Umana
  3. Is-Sejħa li ngħixu f’Familji u f’Kommunitajiet, u li nipparteċipaw b’mod sħiħ
  4. Drittijiet u Dmirijiet
  5. Il-Ġid Komuni
  6. L-Għażla Preferenzjali tal-Fqar u l-Vulnerabbli
  7. Id-Dinjita’ tax-Xogħol u d-Drittijiet tal-Ħaddiema
  8. Solidarjeta’
  9. Il-Kustodja
  10. Is-Sussidjarjeta’

Lura għal Homepage

facebook youtube twitter flickr