Irtir ta' tħejjija għall-Milied

Irtir ta' tħejjija għall-Milied

Meditazzjoni fuq l-ikona tal-Misteru tal-Inkarnazzjoni bi tħejjija għaċ-ċelebrazzjoni tat-twelid tas-Salvatur tagħna. 

Bl-għajnuna ta’ Marija u Ġużeppi nammiraw l-umilta’ ta’ Alla biex nikbru fiH. Fis-skiet, b’ħarsitna fuq it-tarbija ta’ Bethlehem, niggustaw u nfaħħru lill-Missier għar-rigal ta’ Ibnu li ġie mogħti lilna bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu permezz tal-Verġni Omm.
 
Dati: Mill-Ġimgħa, 6 ta’ Diċembru sal-Ħadd, 8 ta’ Diċembru, 2013 
Imexxi: Rev. Fr. Gerald Buhagiar
Post: Dar Manresa, Victoria, Għawdex.

Għal aktar dettalji jew għal bookings
 


Back to overview

facebook youtube twitter flickr