Weekend għall-koppji miżżewġin: 1 - 3 ta' Novembru

Weekend  għall-koppji miżżewġin

Kemm ilkom miżżewġin?  Kif u kemm qed tikber permezz taż-żwieġ tiegħek?  X’tip ta’ persuna qed issir għax qed taqsam ħajtek ma’ żewġek jew martek?  Isbaħ u aħjar jew ...?  Riflessjoni, eżerċizzji personali u fil-koppja, diskussjoni u talb biex insiru nafu aħjar min aħna u min qed insiru permezz tar-relazzjoni tagħna fiż-żwieġ.  Ikun hemm mumenti ta’ mistrieħ. Nifhmu aħjar x’inhi l-vokazzjoni taż-żwieġ u nirriflettu kif nistgħu ngħixuha aħjar.

Dati: Mill-Ġimgħa, 1 ta’ Novembru sal-Ħadd, 3 ta’ Novembru, 2013

Imexxi: Fr. Paul Chetcuti, SJ

Post: Dar Manresa, Victoria, Għawdex.


Back to overview

facebook youtube twitter flickr