Il-Programm tal-Attività Twembjent s-Sibt 14 ta’ Settembru, Bormla

Is-Sibt, 14 ta' Settembru: Festival fil-Pjazza Paolino Vassallo ġewwa l-belt storiku ta' Bormla. 

Is-sena 2013 hija s-sena ddedikata lil-fidi, u l-Ġiżwiti flimkien ma' entitajiet oħra ser jorganiżżaw TWEMBJENT 2013, festival għall-familja kollha li ser jittratta dwar l-ambjent u l-fidi u d-diversi modi kif in-nisrani jista' jiċċelebra l-isbuħija tal-ambjent waqt li jilqa' l-isfidi u r-risponsabbilitajiet li għandhom x'jaqsmu ma' l-istess tema. 

Fit-16.30  Il-parteċipanti kollha jiltaqgħu fil-pjazza Paolino Vassallo fejn issir introduzzjoni dwar l-għan tal-attività mill-organizzaturi.

 Fit-16.45 Quddiesa  Quddiesa fil-knisja parrokjali li tiffoka fuq it-tema tal-Ambjent

Fil- 17.00 L-istands jinfetħu għall-pubbliku. 

  • 4 Stands li jwasslu il-messaġġ dwar l-iżvillupp sostenibli:

 Mil-17.30 sat- 20.00 

  • Jiftaħ suq żgħir bl-istands ta’ xi għaqdiet  mhux governattivi.
  • Ikun hemm stands tal-ikel li jirrispetta l-ambjent

L-Attivitajiet tat-Tfal Animazzjoni tat-tfal mill-grupp Eko ċentru Parroċċa Żejtun Puppet show u affarjiet oħra

Sadanittant se jkun hemm Doubledecker open bus li se tkun qed iddur ma’ Bormla fuq rotta partikolari. Jiġu ppreżentati siti storiċi f’Bormla stess minn gwida. U wara fi gruppi żgħar issir riflessjoni dwar ir-rabta bejn il-Fidi u l-ambjent minn persuni tal-Kummissjoni Interdjoċesana tal-ambjent

Fis-19:00

Mons. Charles Cordina jindirrizza lin-nies preżenti dwar l-impenn tal-Knisja biex tipproteġi l-ambjent.

Mis-19.30 sal-23:00

Gruppi mużikali u korijiet se jkunu qed idoqqu u jkantaw fuq il-palk prinċipali. Il-mużika kollha tkun bit-tema tal-Ambjent.

23.00 Konklużjoni
 

facebook youtube twitter flickr