Vocations Sunday

This 'Vocations Sunday', we invite you to join us in prayer for new vocations worldwide and for all the generous young men who have joined the Society of Jesus - the Jesuit order.

Kindly scroll down to find a vocations prayer in Maltese.

A Prayer for Vocations

Loving God,
In the name of Jesus,
Through the power of your Spirit,
Inspire men and women
To labour for your Kingdom,
By giving themselves generously
For the service of your people.

We especially ask you
Through the intercession
Of Mary, our Mother,
St Ignatius, and all the saints,
To help the Society of Jesus
Continue its service of your Church
Through the promotion of a faith
That seeks justice for all.

May your will be done, through Jesus,
Our Companion, now and forever. Amen.


Talba għall-Vokazzjonijiet

Missier Qaddis,
Ibnek Ġesù qalilna li l-ħsad hu kbir
u l-ħaddiema huma ftit.
Nitolbuk, ibgħat ħaddiema
għall-ħsad Tiegħek.

Agħtina vokazzjonijiet
għall-ħajja kkonsagrata u saċerdotali.
Nitolbuk b’mod speċjali
għall-Kumpanija ta’ Ġesù.

Nirringrazzjawk għal dawk li ġa sejjaħtilhom.
Agħtihom il-perseveranza u l-qdusija
li trid minnhom.

Agħmel li ż-żgħażagħ ikunu dejjem ġenerużi
biex iwieġbu għas-sejħa Tiegħek
u li jkunu lesti jiddedikaw ħajjithom kollha għas-servizz tal-Evanġelju.

Imla l-ġenituri bil-fidi, bl-imħabba
u bl-ispirtu tas-sagrifiċċju
biex jgħinu lil uliedhom jingħataw għall-qadi tiegħek
meta ssejħilhom għall-ħajja kkonsagrata lilek.

Marija, Omm il-Kumpanija ta’ Ġesù Ibnek,
nafdawlek f’idejk li tkompli titlob magħna
għal dawn il-fehmiet. Ammen.


Back to overview

facebook youtube twitter flickr