Fr Reno Grech, SJ : Funeral on Thursday 31st January

Fr Reno Grech, SJ

Ħabib għażiż tagħna għadda għall-ħajja ta' dejjem nhar it-Tnejn, 28 ta' Jannar, 2013.

Il-funeral ser isir nhar il-Ħamis, 31 ta' Jannar fit-3.30pm
fil-Knisja Parrokjali tal-Mosta

Il-Provinċjal Pawlu Pace, SJ u l-Ġiżwiti Maltin
jirringrazzjawkom għall-kondoljanzi u t-talb tagħkom


Fr Reno Grech, SJ

Our dear companion passed to eternal life on Monday 28th January, 2013

The funeral Mass will take place on Thursday, 31st January at 3.30pm at the Mosta Parish Church

Provincial Paul Pace SJ and the Jesuits in Malta
would like to thank all those who have expressed their condolences and have offered prayers.


Should you wish to Subscribe to the eNewsletter from the Jesuits in Malta, kindly click here.View January 2013 eNews

facebook youtube twitter flickr