Michael takes his first vows

 

Padova, Italy - Michael Debono (fondly Known as DBone to his friends) yesterday took his first vows of poverty, chastity and obedience before Christ within the Society of Jesus.

Below is a short message from Michael to family, friends and companions on this very special day. We extend his request for prayer to all our visitors:

Ghaziz/a,
Ghalija u ghal erba' kumpanji tieghi taljani llum huwa jum importanti hafna. Illejla, quddiem l-Ewkaristija ser nwieghdu lil Alla faqar, kastita' u ubbidjenza ghal dejjem fi hdan il-Kumpanija ta' Gesu'. (jissejhu l-ewwel voti religjuzi)

Bhalma akkumpanjajtni u kont ta' sostenn b'xi mod jew iehor, fil-qosor jew fit-tul, matul hajti, hekk illum nitolbok takkumpanjani b'talba zghira. Jien wkoll, min-naha tieghi, nirringrazzjak ta' dak li ghamilt mieghi f'hajti u nwieghdek talbi.

Bhalma Alla tani l-grazzja biex nasal s'hawn, hekk nitlob li Alla jkompli jaghtini l-grazzja bil-kotra biex nwettaq din l-offerta sat-tmiem.

Tislijiet mill-qalb,
Michael

 

facebook youtube twitter flickr