Issue 2

Issue 2: May 2011
 

Gwida biex tasal ghal decizjoni matura fir-Referendum
 

F'isem il-core group ta' inYgo (In-Network tal-Ħidma tal-Ġiżwiti maż-żgħażagħ) qed nibgħatlek dawn il-linji gwida li ħejjejna għalik li ser tivvota fir-referendum fuq id-divorzju. 
 

L-intenzjoni tagħna hi li ngħinuk tirrifletti biex tieħu deċiżjoni infurmata u matura. 
 

 

Inselli ħafna għalik.
 

Fr. Jimmy Bartolo sj u l-core group ta' inYgo.
facebook youtube twitter flickr