L-Ewkaristija: iċ-ċentru tal-ħajja nisranija

 

 

Din ir-riflessjoni, bħall-ħajja Nisranija, għandha bħala ċentru l-Ewkaristija: il-bażi teoloġika tagħha; it-tifsira ta’ kull parti; il-miġemgħa; il-Kelma ta’ Alla; l-offerti; il-kliem ta’ Ġesu’ fl-aħħar Ċena; it-Tqarbin; u, fl-aħħar, kif ngħixu l-Quddiesa fil-ħajja ta’ kuljum. 

B’hekk nittamaw li nidħlu dejjem iżjed fil-fond ta’ din l-azzjoni li ħallielna Ġesu’ biex nagħmluha b’tifkira tiegħu. 

Dati: Mill-Ġimgħa, 20 ta’ Mejju 7.00p.m. sal-Ħadd, 22 ta’ Mejju wara l-pranzu. 

Imexxi: Fr. Victor Jaccarini, SJ 

Post: Dar Manresa, Triq Santa Dminka, Victoria, Għawdex


Tel: 21 556635 / Email

 


Back to overview

facebook youtube twitter flickr