Fund-Raising for the Poor

F'għeluq l-10 anniversarju ta' volontarjat organizzat minn inYgo-Malta, nixtiequ nistednuk għal Ċelebrazzjoni ta' Ringrazzjament lil Alla ta' tant ġid li sar qalb iż-żgħażagħ u qalb il-fqar.

Iċ-ċelebrazzjoni ser issir nhar il-Ħadd 10 ta' Aril 2011 fir-Radisson Blu, Golden Sands. 

Nibdew b'Quddiesa fil-11.00am u wara jkollna Pasta Buffet.

Il-biljetti għall-Pasta Buffet jinxtraw mill-Kappella ta' l-Università u mis-Sixth Form ta' San Alwiġi

Prezz: Il-Kbar - €20; it-Tfal €12

Kull dħul minn din l-attività ser jingħata lis-Sorijiet ta' Madre Tereża jew lill-organizzazzjonijiet oħra li naħdmu magħhom permezz tal-volontarjat fis-sajf.

Jekk tixtieq tag
ħti donazzjoni 'online', tista' tagħmel dan faċilment billi tidħol fis-'secure online donations page'. GRAZZI!! 

Tista' tibgħat email għal iktar informazzjoni, jew ara l-eflyer.

facebook youtube twitter flickr