Statement on Situation in Libya

The Jesuit Centre for faith and Justice has issued a Press Statement in reaction to the state of affairs in Libya:

“They enlisted a passer-by, Simon of Cyrene, father of Alexander and Rufus…to carry his cross” (Mark15:21)

When Jesus was on his way to Calvary, Simon, a man from modern-day Libya, was ordered by the Roman soldiers to carry His cross. Today we are witnessing the Calvary of people in Libya who are paying with their lives to exercise their fundamental human rights.


While we pray for the victims and their families, we express our solidarity with all those who are doing their utmost to stop the violence in Libya and bring peace and justice to the people. May the perpetrators of such violence realize, sooner rather than later, that there cannot be a future built on violence.


The  suffering and courage of our North African neighbours should also prompt us, the Maltese, to respect them more and to shed our racial prejudices.


The international community must now act justly to stop the massacres and to assist the Libyan people in safeguarding their fundamental human rights.


Fr. Edgar Busuttil SJ - 

Director, Jesuit Centre for Faith and Justice"Kien għaddej wieħed, Xmun minn Ċireni, missier Xandru u Rufu...u ġagħluh jerfagħlu s-salib" (Mark15:21)

Meta Ġesu` kien tiela' l-Kalvarju, is-suldati Rumani qabbdu lil Xmun minn Ċirene, post li llum jinsab fil-Libja,  biex jerfa' s-salib ta' Ġesu`. Illum qed inkunu xhieda ta' Kalvarju għal nies  fil-Libja li qed iħallsu b'ħajjithom għax qed jeżerċitaw id-drittijiet fundamentali tagħhom.

Filwaqt illi nitolbu għal dawn il-vittmi u l-familjari tagħhom, nesprimu s-solidarjeta` tagħna ma' dawk kollha li qed jagħmlu ħilithom kollha biex tieqaf il-vjolenza fil-Libja u jġibul-paċi u l-ġustizzja lin-nies.  Jalla min qed juża l-vjolenza jirrealizza, illum qabel għada, li ma jistax ikun hemm futur mibni fuq il-vjolenza.

It-tbatija u l-kuraġġ tal-ġirien nord afrikani tagħna għandhom jgħinu lilna l-Maltin biex nirrispettawhom iktar u nneħħu l-preġudizzji razzjali tagħna.

Il-komunita` internazzjonali għandha issa taġixxi b'mod ġust biex jieqfu l-massakri u tgħin lill-poplu Libjan jissalvagwardja d-drittijiet fundamentali tiegħu.

Fr. Edgar Busuttil SJ - Direttur t

aċ-Ċentru Fidi u Ġustizzja

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook youtube twitter flickr