Irtir - X'inhi ir-Rieda t'Alla għalija?

X'inhi ir-Rieda t'Alla għalija?

Irtir għall-ġuvintur li qed ifittxu bis-serjeta' u jistaqsu dwar ir-rieda t'Alla f'ħajjthom 

L-irtir jingħata minn grupp ta' Ġiżwiti:

Fr Michael Bugeja, Fr Jimmy Bartolo, Fr Paul Zammit

Dan hu ċ-ċans biex tagħmel irtir bis-serjetà

  • laqgħa mill-qrib ma' Alla
  • bid-direzzjoni spiritwali individwali
  • ma' oħrajn li qed ifittxu lil Alla fis-skiet

Għal iktar tagħrif ibgħat email jew ikteb lil Fr Jimmy Bartolo SJ, inYgo Office, Dar Manwel Magri, Triq Carmelo Zammit, Msida MSD 2020 jew ċempel fuq 99281101.

Kull min jagħmel l-irtir jimxi bil-pass tiegħu.
Ikollna wkoll mumenti komuni ta' talb flimkien.

L-irtir se jsir f'Manresa House, Triq Santa Dminka, Victoria, Ghawdex

18-20 ta' Frar 2011

Ħlas tal-partiċipazzjoni: €45 kollox inkluż 
*

*Jekk tixtieq tieħu sehem imma għandek diffikultà minħabba l-ħlas, kellimna biex noffrulek l-opportunità xorta waħda.

Download 
application form 

Contact Us for more information 

 

 

 

 

 


Back to overview

facebook youtube twitter flickr