Our Stories

How we discovered and live our vocation...

We're offering you some stories about who we are. You will come to see that we are a diverse community... we kept our uniqueness and our dreams but we live with one goal - to use all our talents and gifts for the greater glory of God.  Read on...


Arnold Mugliett

'There were times during these 5 weeks where I was really terrified especially meeting my true self but that’s where the love of God comes into play. Holding the Lord’s hand I was able to go into the depth of my being, into my darkest places, places I was always scared to visit...'

Arnold Mugliett, from Paola, entered the Jesuit novitiate in Genoa, Italy, in October 2014 when he was 23. Here he shares his experience of the 5-week-long Spiritual Exercises... in silence.


Read More... 


Mark Cachia SJ

Mark Cachia huwa żagħżugħ Ġiżwita minn Ħal Balzan li ftit snin ilu ġie ordnat Saċerdot. Huwa speċjalizza fit-Teoloġija Morali f’istitut tal-Ġiżwiti f'Madrid u qiegħed jaħdem l-iktar fl-appostolat soċjali hawn Malta. 

F’din il-kitba jaqsam mal-qarrejja waħda mill-aktar mistoqsijiet ċentrali fil-vokazzjoni tiegħu ta’ reliġjuż Ġiżwita u ta’ saċerdot. Dan l-artiklu nkiteb waqt li Mark kien qed iħejji ruħu biex sentejn wara ikun ordnat Saċerdot. Huwa kien qed jistudja t-Teoloġija u fl-istess ħin jgħix f'komunità Ġiżwita fi kwartier popolari 'l barra minn Pariġi, fejn jgħixu ħafna immigranti u ħaddiema barranin.

Read More...


 

Karl Vella SJ

Karl Vella huwa Ġiżwita minn Ħal Balzan li speċjalizza fit-Teoloġija Pastorali. Fil-formazzjoni tiegħu bħala Ġiżwita, huwa għamel sentejn ta’ esperjenza ta’ ħidma prattika, li insejħulhom Regency. L-iskop huwa li ż-żagħżugħ Ġiżwita jagħmel esperjenza ta’ ħidma diretta, qabel ma jkompli bl-istudji tiegħu fi triqtu lejn is-saċerdozju.

Hawnhekk, Karl jitkellem dwar is-sentejn ta' ħidma fost l-istudenti universitarji f'Malta u dak li rċieva permezz ta’ din l-esperjenza.


Read more...


Vince Magri SJ

Fr Vince Magri, imwieled il-Hamrun, daħal Ġiżwita ta’ 26  Sena. Wara l-formazzjoni tiegħu barra ħadem ħafna fil-qasam soċjali, kien wieħed minn tal-ewwel fil-komunità tal-Ġiżwiti fiż-Żejtun, mexxa ċ-Ċentru ta’ Spiritwalità Injazjana u ħadem ħafna fil-qasam tal-familji. Hawn jaqsam ftit mill-istorja tiegħu.

Read More...

Joe Cassar SJ

'...Għalija f'dik il-lejla, dak li xiref minn taħt il-plastik biex jilqa' borża bi ftit ħobż, flip flop jew xi xall biex jitgeżwer fih, kien Dak stess li jagħtina ġismu u demmu fit-Tqarbin. U għallimni li s-saċerdozju fuq l-artal u s-saċerdozju fit-triq imorru id f'id.'

Joe Cassar SJ, mwieled il-Furjana, u ex Direttur tas-Servizz tal-Ġiżwiti mar-Rifuġjati, jaqsam magħna xi ħsibijiet dwar is-saċerdozju.

 


Paul Zammit SJ


'Jiena, bħala saċerdot, inħoss li Alla sejjaħli biex inkun missier uliedu. F'dan niftakar kull darba li nisma' min isejjaħli: ‘Father'. F'ismu nagħtihom kemm-il darba l-kelma tiegħu. Waħda mill-iktar affarijiet importanti li jagħmel il-missier (flimkien mal-omm) hija li jkellem lill-uliedu.  Il-kelma tiegħu tgħallem, turi t-triq. Tiżgura lit-tfal li għandhom ħabib. U dan hu li nagħmel bħala saċerdot - inkellem lin-nies f'isem Alla. Dan nagħmlu permezz tal-prietki, irtir, tagħlim...'

Paul Zammit SJ jaqsam x-ifisser għalih li jkun 'missier'. Paul ħadem għal bosta snin bħala Kappillan fl-iskola Sekondarja tal-Kulleġġ San Alwigi, fi rwol f'kuntatt kontinwu mat-tfal.

Read more...  

Victor Degabriele SJ

Living in a culture that is obsessed with riches, pleasures and power, life with the Lord Jesus who was poor, lived a simple life, and had no honours of this world, is definitely not attractive.  Yet bitter experience has shown again and again, that this culture in which we are living, leaves people empty hearted, deeply dissatisfied, and profoundly sad.  If only we could learn from history; but we tend and want to forget so that we can try out things for ourselves.

Fr Victor Degabriele writes here how he left his family home over fifty years ago  in order to start on a love journey with the Lord Jesus. 

Read more... Alfred Darmanin SJ
 

'Grazzi Mulej li sejjaħtli nkun saċerdot tiegħek. Għinni biex inkompli nħoss dak il-ferħ spiritwali li ġġib magħha din il-vokazzjoni. U għallimni naqsam din il-grazzja mal-oħrajn.'

Fr Alfred Darmanin, Ġiżwita, ex-għalliem tal-psikoloġija, jirrakkonta ftit mill-esperjenzi tiegħu bħala saċerdot.

Read More...


 Joe Gauci Sacco SJ


'Ġejt ordnat saċerdot fid-19 ta' Marzu 1966 fil-Kulleġġ ta' St. Mary's, fuq il-muntanji tal-Himalayas f'Kurseong, Indja, 44 sena ilu. Nirringrazzja ‘l Alla li 35 snin minnhom għaddejthom fix-xogħol Pastorali bħala kappillan f'diversi parroċċi tal-Missjoni tagħna tas-Santal Parganas. Tul dawn is-snin bħala saċerdot kelli ħafna esperjenzi sbieħ u ta' konsolazzjoni fejn rajt kif Alla nqeda bija bħala saċerdot biex juri l-preżenza u l-qawwa tiegħu....'


Read More...

Fr Gauci Sacco has been in India for over 50 years working mostly among the Santals, the largest tribe in India. In this article on The Sunday Times of Malta of the 18th May 2014 he thanks The Mission Fund for a $2500 donation to subsidise religious material in the Santali language.
  

facebook youtube twitter flickr