Welcome

Welcome to the Jesuit Youth Network - inYgo - in Malta and Gozo. We are young people, guided by the spirituality of St Ignatius Loyola, who seek to find God in all things.


Merħba għall-Ħidma tal-Ġiżwiti maż-Żgħażagħ f’Malta u Għawdex - inYgo. Aħna żgħażagħ li, imnebbħa mill-ispiritwalità ta’ Sant’Injazju ta’ Loyola, infittxu lil Alla f’kollox. 

facebook youtube twitter flickr